Skip to content

LATAAMO ON TEKOJEN TOIMISTO

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN REKISTERISELOSTE

12.7.2023

Rekisterin pitäjä
Lataamo Group Oy (“Lataamo”)
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Lataamo Group Oy (y-tunnus 1652310-5)
Töölönkatu 51 b 
00250 Helsinki
finance@lataamo.fi


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Lataamon oikeutettu etu (esim. asiakassuhteen ylläpito), asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Lataamolle osoitettuihin tiedusteluihin vastaaminen, Lataamon palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen, asiakassuhteen hoitaminen, palveluihin liittyvä laskutus sekä perintä, tyytyväisyys- ja muut tutkimukset, palveluiden kehittäminen ja markkinoinnin / suoramarkkinoinnin kohdentaminen sekä analysointi ja profilointi.

Lataamo käsittelee tietoja itse. Tämän lisäksi tietojen käsittelyyn voivat osallistua Lataamon tarpeen mukaisesti myös alihankkijat tai kumppanit. Lataamo huolehtii siitä, että nämä tahot käsittelevät tietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteröidyt tiedot

Lataamo käsittelee asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja, jotka voivat pitää sisällään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • rekisteröidyn perustiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • rekisteröityä yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (esim. yhteyshenkilöiden nimet, asemat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
  • Verkkotunnisteet, kuten IP-osoite ja evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla kerättävät tiedot
  • uutiskirjeen ja blogin tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
  • analyysi- ja profiilitiedot
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot (esim. tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista tai tarjouksista, asiakkaan kanssa käyty yhteydenpito, asiakkaan maksutiedot, asiakkaan antamat palautteet)
  • tieto tapahtumista, joihin rekisteröity osallistuu
  • tieto liittyen rekisteröityä koskevaan suoramarkkinointikieltoon
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään palvelun yhteydessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.lataamo.fi -palvelua tai Lataamon omistamia tai hallinnoimia palveluita.

Lisäksi Lataamo voi saada tietoja viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Voimme kerätä ja päivittää henkilö- ja yritystietoja aiemmin kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella, sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lataamo ei luovuta rekisterin tietoja säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Lataamo voi luovuttaa rekisterin tietoja muille saman konsernin yhtiöille, Lataamon tai muiden konserniyhtiöiden osakkuusyhtiöille, sekä alihankkijoille harkinnan mukaan. Tietoja voidaan luovuttaa myös mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Lataamo voi siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoa siirretään tai käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, Lataamo varmistaa, että kyseinen tieto on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytys

Henkilötietoja käsittelevät ne Lataamon työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana Lataamon järjestelmiin ja tiedot on suojattu asianmukaisilla palomuureilla, salasanoilla ja muilla tarpeen vaatimilla teknisillä ratkaisuilla. Tietoja sisältävät varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Lataamo säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti huomioiden sovellettava lainsäädäntö. Lataamo huolehtii kohtuullisista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa, ettei rekisteröidyistä säilytetä tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot Lataamo korjaa tai hävittää viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta kieltää häneen kohdistuvat suoramarkkinointitoimet.

Rekisteröity voi toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset selosteessa mainittuun osoitteeseen.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies) verkkoliikenteen seuraamiseen ja verkkovierailijoiden tunnistamiseen ja palvelumme kehittämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jokaisella on mahdollisuus valita asennetaanko eväste vierailun yhteydessä selaimeen vai ei. Ensimmäisen kerran kun vierailet sivuilla niin kysymme sinulta evästeen käytöstä.

Evästettä ei asenneta käyttäjän koneelle ilman suostumusta. Eväste asennetaan vain käyttäjän hyväksyessä evästeen "hyväksy"-nappulaa painettaessa. Mikäli käyttäjä kieltäytyy evästeiden asentamisesta tulee hänen painaa "hylkää"-nappulaa. Tällöin evästettä ei asenneta.

Mikäli olet aikaisemmin hyväksynyt evästeet emme näytä uudelleen evästeilmoitusta. Halutessasi voit tulla sivuillemme incognito-tilassa. Tällöin emme rekisteröi vierailuasi. Jos haluat poistaa kaikki koneellasi olevat evästeet suosittelemme tutustumaan verkkoselaimesi käyttöohjeisiin ja poistamaan asennetut evästeet itse.

Evästekäytännöt

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.


Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteita ovat analytiikan, markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/

Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, merkitsemme päivityksen ajankohdan. Ajantasainen seloste on saatavilla yhtiön nettisivuilla sekä selosteessa mainitusta osoitteesta pyydettäessä.

VAIKUTTAVIA MARKKINOINTITEKOJA – TILAA LATAAMON BLOGI

LATAAMON BLOGIN UUSIMMAT

Brändit ovat viimeistään nyt huomanneet, että perinteiset markkinointimenetelmät eivät enää riitä erottautumaan kilpailijoista ja luomaan syvempää...

Kevätkauden kick off toi Lataamolle uuden perinteen, kun tästä vuodesta alkaen lataamolaiset äänestävät joukostaan vuosittain Vuoden lataajan....

Niin työpaikalla kuin yksityiselämässäkin, jokainen valitsee itse, vaaliiko hyvää yhteishenkeä vai ei. Hyvä kohtaaminen aloittaa aallon, joka kantaa...